Darbuotojai

Vyriausioji buhalterė

VIKTORIJA BARTKEVIČIENĖ

Tel.: 8-441-56081, el. p. info@pssgc.lt

Buhalterė

KRISTINA DVARVYTIENĖ

Tel.: 8441 – 56081, el. p . kristina.dvarvytiene@pssgc.lt

Personalo specialistė –  NATALIJA MICKUVIENĖ,

Tel.: 8441 – 57305, el. p. natalija.mickuviene@pssgc.lt

 

Sekretorė  – VIRGINIJA BAUŽIENĖ

Tel.: 8-441-57305, el. p. info@pssgc.lt

 

Ūkvedys – SAULIUS ŠVEISTYS, tel. 8650 68739

Vairuotojas JUOZAS JACEVIČIUS

Darbininkas – pastatų priežiūros darbininkas   Česlovas Dailidė

Kūrikas-pastatų priežiūros darbininkas –  Viktoras Tarnapavičius

 

Valytoja – IRENA ŠĖPERIENĖ

Socialinės darbuotojos, atvejo vadybininkės:

AISTĖ MAROZIENĖ, el. p.  aiste.maroziene@pssgc.lt

GRAŽINA POCIENĖ, el. p. grazina.pociene@pssgc.lt

DANUTĖ FILIPPOVA, el.p. danute.filippova@pssgc.lt

Vyr. socialinė darbuotoja INGA ŪSELIENĖ, el.p. inga.useliene@pssgc.lt

Tel.: 8441 56-089

Socialinės darbuotojos, dirbančios BVGN:

Laimutė Popendikienė, Tel. 8683 89252, el. p. laima.popendikiene@gmail.com

Danutė Paškauskienė, Tel. 8683 89252, el. p. danute.paskauskiene@gmail.com

Regina Krickaja, el. p. regina.krickaja@gmail.com

Rita Vilčiauskienė, el. p. rita.vil.rem@gmail.com

Socialinės darbuotojos darbui su šeimomis:

Danutė Filippova, el.p. danute.filippova@pssgc.lt

Lina Bertašienė

Rita Vitkauskienė

Laura Ščiglinskienė

Ignė Sauspreikšaitytė

Gintarė Andruškė

Rita Jonelienė

Vaikų užimtumo specialistės:

GRAŽINA POCIENĖ, el. p. grazina.pociene@pssgc.lt

VAIDA ŠNEIDERAITIENĖ

ERNESTA ČEREŠKIENĖ

Socialinių darbuotojų padėjėjos:

Irena Šėperienė, Tel. 8683 89252

Dženeta Jurjonienė, Tel. 8683 89252

Sigita Smailienė, Tel. 8441 57305

Vaida Šneideraitienė, Tel. 8441 57305, el.p. vsneid36@gmail.com

Reda Smailienė (vaiko auginimo atostogose)

Aušra Gibežienė, Tel. 8683 89252

Larisa Rimkienė, Tel. 8441 57305

Gintarė Tverijonaitė, Tel. 8630 97201, el.p. gintver@gmail.com

DAIVA BUČINSKIENĖ, Tel. 8683 89252

INDRĖ VOLSKIENĖ

BIRUTĖ ROTKIENĖ

ASTA STONKUVIENĖ

INDRĖ BIJEIKIENĖ (vaiko auginimo atostogose)

RITA USELIENĖ

IRENA DIENIENĖ

KRISTINA GENIENĖ

ASTA PETRAŠIŪNIENĖ

OKSANA OTIENĖ

LORETA STAŠINSKIENĖ

VIDA BARAUSKIENĖ

VYDA PILYPIENĖ

GITANA RAMANAUSKIENĖ

GABRIELĖ USELIENĖ (vaiko auginimo atostogose)

LAIMA DULKIENĖ

ELENA JANKANTIENĖ

VILIJA TRINKIENĖ

AIRIDA JONUŠIENĖ

ELIGIJA PILIČIAUSKIENĖ

DALIA KELNERIENĖ

REDA POCIENĖ

JANINA ZARAMBIENĖ

VIKTORIJA PAULEKAITĖ

LINA GEČIENĖ

GRAŽINA KIRSTUKIENĖ

ILONA ROJIENĖ

Asmeniniai asistentai:

Lina Gečienė

Elena Jankantienė

Laima Dulkienė

Elvyra Maslauskienė

Jurgita Štuikienė

Danutė Filippova