Apie mus

      Vadovaujantis 2020 m. rugpjūčio 27 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centrą“ Pagėgių savivaldybės taryba priėmė sprendimą sutikti reorganizuoti Socialinių paslaugų centrą prijungiant jį prie Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro.

2020 m. lapkričio 5 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-208 „Dėl Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro reorganizavimo“ Pagėgių savivaldybės taryba nusprendė Socialinių paslaugų centrą prijungti prie Vaiko globos centro iki 2020 m. gruodžio 28 d.

Įvykus teisminiams procesams ir nutraukus teismo sprendimus dėl  Socialinių paslaugų centro prijungimo prie Vaiko globos centro, 2021 m. balandžio 1 d. Socialinių paslaugų centras buvo prijungtas prie Vaiko globos centro ir išregistruotas iš juridinių asmenų registro.

2021 m. balandžio 29 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103  buvo pakeistas Pagėgių savivaldybės vaiko globos centro pavadinimas ir įstaiga Pavadinta „Pagėgių savivaldybės šeimos gerovės centras“.