Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

EQUASS aprašymas

Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m. liepos 30 d.