Integrali pagalba į namus Pagėgių savivaldybėje

Projekto numeris 08.4.1 – ESFA – 418-04-0035.

Didinant dienos socialinės globos paslaugos kokybę bei plėtrą įgyvendinamas projektas iš Europos sąjungos lėšų „Integrali pagalba į namus Pagėgių savivaldybėje“.  Nuo 2020 m. sausio mėnesio dienos socialinės globos paslaugos teikiamos kartu su slaugos paslaugomis. Slaugos dalis finansuojama  aukščiau minėto projekto, finansuojamo ES lėšų.

Integrali pagalba namuose – tai neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems vaikams jų namuose teikiamos socialinės globos ir slaugos paslaugos. Šių paslaugų dėka palengvinamas neįgalių asmenų gyvenimas bei suteikiama galimybė kuo ilgiau visavertiškai gyventi savo namuose, bendruomenėje. Teikiant integralios pagalbos į namus paslaugas asmeniui teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Komandą sudaro slaugytojas ir jo padėjėjai, masažuotojas/ergoterapeutas, socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai. Slaugos specialistai asmeniui teikia visokeriopą pagalbą, t. y. stebi bendrą sveikatos būklę, pagal poreikį paima kraujo mėginį tyrimams, keičia sauskelnes, pagal šeimos gydytojo rekomendacijas teikia masažo ir ergoterapijos paslaugas, konsultuoja artimuosius slaugos klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais bei atlieka kitus darbus. Slaugos, masažo ir ergoterapijos paslaugos yra teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas baigtas įgyvendinti 2022 m. balandžio 30 d. Paslauga teikiama toliau ir savivaldybės biudžeto lėšų.