Projektas „Iniciatyvos  teikiant pagalbą darbingo amžiaus neaktyviems gyventojams“

2021 m. lapkričio 25 d. vyko Šeimos gerovės centro vykdomo projekto „Iniciatyvos  teikiant pagalbą darbingo amžiaus neaktyviems gyventojams“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927-01-0378 baigiamas informavimo renginys. Renginio metu svečiai supažindinti su projekto metu teiktomis paslaugosnis, išklausytos projekto dalyvių nuomonės, pasidalinta gerąja patirtimi.

Dėkojame svečiams už bendradarbiavimą.          

Projekto vykdytojo informacija